Noter

1) Halvor Fosli braker konsekvent modellenes naun, Oda Engelhart og Christian Krohg.

2) Bl.a. på sidene 52, 54-56, 112, 117-18, 123, 212, 250-51 og 264-65.

3) Fra Beyers artikkel om Hans Jæger i Aschehougs konversasjonsleksikon, bd. 10. Oslo, 1974, spalte 582.

4) Se f.eks. SK 153.

5) Se f.eks. SK 63.

6) Dette er faktisk også Fosli inne på, når han på side 321-323 omtaler Jagers tekster som parodier. Men det virker som om han ikke tror en tekst kan inneholde noe forfatteren ikke bevisst har lagt der: Han snakker stadig om hva Jæger «må ha meint».

7) Mest påtrengende er dette i Bekjendelser, s. 22-23.

8) Noe så prosaisk som søvnmangel har nok sitt å si, se f.eks. Bekjendelser, s. 68-72.

Litteratur

Aftenposten 14.09.1994: «Et oppgjør med mytene om Jæger.» Halvor Fosli intervjuet av Edel Bakkemoen.

Fosli, Halvor: Kristianiabohemen: byen, miljøet, menneska. Oslo: Samlaget, 1994.
ISBN 82-521-4161-7

Hamsun, Knut: Mysterier. Oslo: Gyldendal, 1992.
ISBN 82-05-20546-9. 1. utg.: København: P.G. Philipsen, 1892.

Jæger, Hans: Fra Kristiania-bohêmen : roman. Oslo: Novus, 1976.
ISBN 82-7099-027-2, 82-7099-028-0. 1. utg.: Oslo: Eget forlag, 1885.

Jæger, Hans: Syk kjærlihet. Oslo: Pax, 1989.
ISBN 82-530-1459-7. 1. utg.: Concarneau, 1893.

Jæger, Hans: Bekjendelser. Oslo: Pax, 1989.
ISBN 82-530-1460-0. 1. utg.: Concarneau, 1902.

Jæger, Hans: Fængsel og fortvilelse. Oslo, 1989.
ISBN 82-530-1461-9. 1. utg.: Concarneau, 1903.

Til artikkelen